[ Webhosting profitux.cz ]

Ing. Jiří Haleš - OSOBNÍ STRÁNKY

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice


Biologický boj proti původcům zubního kazu

Názorná instruktáž...

Kažení zubů působí červíci, kteří jsou běžně ze svých úkrytů dobýváni zubní vrtačkou, čímž dochází současně ke značnému poškození postiženého zubu. Naproti tomu biologický boj proti původcům zubního kazu s využitím antroporeptilní symbiozy je metoda zcela nedestruktivní.

Na přiloženém seriálu lze sledovat, jak chameleon pohotově zaměří svúj stereovizuální zrakový receptor a neomylným zásahem uskuteční oboustranný prospěch. Zoubky se zbaví svého škůdce a chameleon získá skvělou pochoutku - povšimněte si šťastného výrazu v jeho obličeji v závěrečných fázích akce...


nahoru

© PM 2007